Geen categorie
26 september 2020

Gods Geest komt met een hemelse taal

Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. 1 Korintiërs 14:4 (NBG ’51) Het eerste wat God wil aanraken zodra Hij met zijn Geest in jou woont is je tong. Je…
25 september 2020 in Gods Geest

De vreugde van de heilige Geest

Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent. Efeziërs 4:30 De heilige Geest kent geen groter plezier dan jou bestempelen als Gods kind. Hij doet niets liever dan voortdurend bewijzen…
Read More
24 september 2020 in Gods Geest

Jezus in jou is zijn Geest in jou

Dat hij in ons blijft, weten we door de Geest die hij ons heeft gegeven. 1 Johannes 3:24 Jezus in ons is natuurlijk zijn Geest in ons. Zijn Geest, in…
Read More
23 september 2020 in Gods Geest

Zo ben je als je uit de Geest geboren bent

Wij hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt. 1 Korintiërs 2:12 Jezus spreekt over een nieuw soort mens, opnieuw geboren. Hij vergelijkt…
Read More
22 september 2020 in Gods Geest

De heilige Geest heiligt ons

Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. Romeinen 8:4b Waarom wordt er in de brieven aan de Korintiërs, Romeinen, Efeziërs, Galaten, Hebreeën…
Read More