Enthousiast over Hemels?

Wil je meehelpen om Hemels te verspreiden? Iedere euro wordt gebruikt om nog meer mensen dit hoopvolle boek te kunnen laten lezen.

Hieronder kun je via ideal je gift overmaken.

Bedrag

Giften zijn welkom:

rekeningnummer NL73 RABO 0310 1963 02
ten name van Stichting LaatBloeien, Haarlem onder vermelding van ‘Gift voor project Hemels’.

Je gift is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.
Stichting LaatBloeien heeft een ANBI-status, geen winstoogmerk, en minimaliseert haar kosten. Fijn als je wilt bijdragen aan dit project.