Home Forums Wat gebeurt er na de dood? Hoop voor de verloren zielen

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)
 • Auteur
  Berichten
 • #787
  Timo
  Bijdrager

  In het hoofdstuk waarbij ze de verloren zielen in de diepte ontmoet, op pagina 66, zegt de verloren ziel : en soms stellen we onszelf de vraag, kan die liefde doordringen in dit doodsbestaan?

  Ik vind het moeilijk dat daar niet verder op word ingegaan, of er nog enige vorm van hoop bestaat voor de verloren zielen die oprecht spijt hebben en inzicht hebben dat Jezus de Verlosser is.

  In de geschriften en visoenen van de Godsman Sadhu Sundhar Singh word soms ook voorzichtig geimpliceerd dat er voor sommige zielen in de duisternis nog hoop is.

  Ik ben benieuwd wat anderen hiervan denken, of nog anderen ideeën en inzichten over hebben.

  • Dit onderwerp is gewijzigd 5 maanden, 3 weken geleden door Timo.
  #876
  Everhardina
  Bijdrager

  Ik geloof ook dat er hoop is voor de verloren zielen. In de apostolische geloofsbelijdenis
  belijden we dat Jezus ‘nedergedaald is ter helle’. Ik woon in Duitsland en hier zeggen we ‘hinabgestiegen in das Reich des Todes’. Jezus was dus in het dodenrijk toen zijn lichaam in het graf rustte. Petrus schrijft in een van zijn brieven – ik weet helaas niet precies waar, dat zou ik op moeten zoeken – dat Jezus toen het evangelie heeft gebracht aan de mensen die ten tijde van Noach door de zondvloed zijn gestorven. In het dodenrijk kent men Jezus dus en heeft men het evangelie gehoord. Waarom zou Jezus dat gedaan hebben als het geen zin had. Ik heb er alle hoop op, dat net zoals in het verhaal van Marietta de gestorven kinderen van alles leren, dat ook zo zal zijn met ons volwassenen. Dat er ook na de dood nog volop mogelijkheden zijn om te leren, te ontwikkelen, en te bekeren.
  Jezus zegt: dit is het eeuwige leven dat zij U kennen Vader en Jezus Christus die Gij gezonden hebt. God en Jezus kennen, daar kom je nooit mee klaar, daar heb je echt de eeuwigheid wel voor nodig. Ik verheug me erop!

  #877
  Everhardina
  Bijdrager

  Wat Petrus schrijft over wat ik hierboven heb aangehaald staat in 1 Petrus 3 vers 18 t/m 20
  Men legt dit heel verschillend uit. Zo zou wat ik erin lees strijdig zijn met de belofte van Jezus aan de moordenaar aan het kruis: heden zult gij met mij in het paradijs zijn.
  Maar voor mij bevestigt het verhaal van Mariëtte het alleen maar. Zij was ook zowel in het paradijs als in de hel. Het komt op mij allemaal heel geloofwaardig over wat zij heeft beleefd.
  Het boek van C.S Lewis ‘De grote scheiding’ doet hier ook aan denken net als de leer van de Poomskatholieke kerk over het vagevuur.
  Uiteindelijk weten we het natuurlijk pas echt als we zelf gestorven zijn, maar het vervult mij met hoop. Gods liefde is oneindig veel groter dan wij ons voor kunnen stellen en zijn creativiteit om mensen te redden ook. Daar heeft Hij alles voor over (gehad). Zijn enige zoon nota bene.
  Maar ook de hemel en de hel zijn het einde niet. Jezus komt terug en alle mensen zullen opstaan. Er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn en Jezus zelf bepaalt wie daar mogen wonen. Een schare die niemand kan tellen…

  • Deze reactie is gewijzigd 4 maanden, 3 weken geleden door Everhardina.
  #986
  Marcel
  Bijdrager

  Aansluitend bij Everhardina: ik lees in 1 Petrus 3-18-20 hoop voor de verloren zielen. Jezus heeft gepredikt voor de zielen van de mensen die in de tijd van Noach massaal gezondigd hadden. Voor mij ligt voor de hand dat deze prediking de redding van deze zielen ten doel had.
  Circa 10 zinnen verder staat in dezelfde Eerste brief van Petrus (1 Petrus 4:5) “Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.” (NBV vertaling). Misschien een wat moeilijke zin maar ‘evangelie verkondiging aan de doden’ past wel goed bij de eerdergenoemde prediking in 1 Petrus 3.19.
  In Johannes 5.25 zegt Jezus: “Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.” (NBV vertaling).

  #987
  Marcel
  Bijdrager

  Diverse gelijkenissen die Jezus in de evangeliën vertelt zijn in mijn beleving uit te leggen als waarschuwing dat het hiernamaals onaangenaam kan zijn afhankelijk van hoe je leeft. Zo ook Mattheüs 18:23-34. De laatste twee zinnen hieruit:
  “34 En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de gerechtsbeulen gaf tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. 35 Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft.’ (NBV vertaling).
  Als je dit nu opvat als een waarschuwing voor vergelding of voor een onaangename toestand in het hiernamaals, dan kun je daar ook uit opmaken dat deze vergelding niet eeuwig hoeft te duren, maar duurt “tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald”. Ook kun je zien als hoop voor zielen in de duisternis

  #988
  Marcel
  Bijdrager

  De Duitse Schrijfster Bertha Dudde (1891-1865) heeft met hulp van bijzondere inspiratie zeer veel geschreven over geloofsonderwerpen. Bertha Dudde schreef in de vorm van boodschappen van elk een tot enkele pagina’s. De boodschappen zijn genummerd in de volgorde dat ze in de tijd zijn geschreven. Daaronder nogal wat boodschappen over het hiernamaals. Toen ik haar boodschappen over zielen in de duisternis voor het eerst las schrok ik daar erg van. Maar tegelijk bevatten deze boodschappen hoop voor deze zielen. Zo kunnen de zielen in de duisternis alsnog worden verlost door te kiezen voor Jezus. Diverse boodschappen gaan over liefdevolle voorspraak van mensen voor de zielen in de duisternis en wat dit voor deze zielen kan betekenen.
  Het oorspronkelijk Duitstalige werk van Bertha Dudde is grotendeels vertaald te vinden op twee websites, een Nederlandse en een internationale, beiden te vinden door te googelen op de naam van de schrijfster. Op beide websites zijn afzonderlijke boodschappen te vinden op nummervolgorde en zijn boodschappen daarnaast geordend in themaboekjes aan de hand van onderwerpen. De themaboekjes kunnen als pdf gedownload kunnen worden. Ook is er een korte autobiografie van de schrijfster. Op de internationale website kunnen de boodschappen worden beluisterd of gedownload als mp3. Alles gratis en zonder dat er iets van je gevraagd wordt.
  Hoop voor de zielen in de duisternis is in elk geval de vinden in de boodschappen 0543, 2174, 3316, 4455, 6423, 7290 en 7490 en themaboekje 107 ‘De kracht van de liefdevolle voorbede.’
  Verder zijn er de themaboekjes TB12, TB13 en TB 14 genaamd ‘De ziel in het hiernamaals’ deel 1, deel 2 en deel 3.

6 berichten aan het bekijken - 1 tot 6 (van in totaal 6)

Registreer of login

Om mee te kunnen praten op ons forum moet je een account hebben en ingelogd zijn. Zo is er een veilige omgeving waar je samen door kunt praten over de onderwerpen uit het boek. Maak hiernaast een account aan of login.