Home Forums Wat gebeurt er na de dood? Hoop voor de verloren zielen Reageer op: Hoop voor de verloren zielen

#986
Marcel
Deelnemer

Aansluitend bij Everhardina: ik lees in 1 Petrus 3-18-20 hoop voor de verloren zielen. Jezus heeft gepredikt voor de zielen van de mensen die in de tijd van Noach massaal gezondigd hadden. Voor mij ligt voor de hand dat deze prediking de redding van deze zielen ten doel had.
Circa 10 zinnen verder staat in dezelfde Eerste brief van Petrus (1 Petrus 4:5) “Ook aan de doden is het evangelie verkondigd, opdat ook zij, al zijn ze naar hun leven op aarde door de mensen veroordeeld, bij God in de geest kunnen leven.” (NBV vertaling). Misschien een wat moeilijke zin maar ‘evangelie verkondiging aan de doden’ past wel goed bij de eerdergenoemde prediking in 1 Petrus 3.19.
In Johannes 5.25 zegt Jezus: “Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.” (NBV vertaling).