Home Forums Deel je ervaring Deel je ervaring Reageer op: Deel je ervaring

#983

Ik heb het boek gelezen. Eerste indruk : overweldigend. Inderdaad volgt het boek de Bijbel, maar ik begin te twijfelen. Mijn analyse: de Bijbel wordt gebruikt als basis om een boek te schrijven. Ik verwijs naar de ervaring van Paulus, ” die in geest / buiten het lichaam opgetrokken is tot de 3e respectievelijk 7e hemel, waar hij een “ontoegankelijk licht en een taal hoorde die een mens niet kan / mag uitspreken.

Voorst staat er geschreven dat de mens bij de opstanding in “een punt des tijds” veranderd wordt.
De hoofdstukken over “babies” vind ik iets te ver gezocht. Een mens zal bij de overgang door Gods kracht worden vernieuwd, ook babies. Ik plaats vraagtekens omdat in Amerika het verschijnsel van de electronische predikers voorkomt, die voor eigen gewin en zucht naar geld acteren. Ik beweer niet dat de schrijfster midden 19e eeuw gedreven werd door dit argument. Ik heb nooit gelezen dat een Billy Graham of Branham ( beiden zeer bekende Gods mannen) hiernaar verwezen hebben.

De tweede plaats waar in de Bijbel gesproken wordt over de hemel is het “hiernamaals gesprek tussen “de rijke man en de arme Lazarus”….waar niets over de hemel verteld wordt……

Konklusie : ik heb gemengde gevoelens over dit boek. Indien naar waarheid, zal de Geest Gods er zorg voor dragen dat dit boek veelvuldig gelezen zal worden.