Home Forums Ik wil geloven, maar wat moet ik doen?

God is voor alles de hemelse, eeuwige Vader. Hij wil dan ook veel kinderen. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat mensen Gods kinderen kunnen worden. Daarom gaat het erom dat je in Jezus gelooft als je Gods kind wilt worden. Geloof je in hem en wat hij voor jou heeft gedaan, dan mag je voortaan God je Vader noemen, telkens als je bidt. Je mag hem vragen of zijn wil in je leven mag gebeuren. Of hij je zijn goedheid wil geven. En let dan op, je zult dan Gods goedheid merken ook. Hoe begin je daarmee? Door je oude leven achter je te laten en toe te staan dat God een nieuw begin met je maakt. Dat mag je hem vertellen. Bijvoorbeeld zo: 'God, ik geloof dat uw Zoon Jezus Christus voor mijn zonden gestorven is aan een kruis. Daarom hebt u mij alles vergeven en mag ik bij u komen. Ik wil u graag als Vader kennen. Mag ik uw kind zijn? Ik geloof dat u niets liever wilt dan dat ik uw kind ben. U hebt daar alles voor gedaan. Daarom wil ik niet meer op mezelf vertrouwen, maar op u. Laat wat u wilt in mijn leven gebeuren. Wilt u mij helpen? Ik vertrouw erop dat ik mag leren om als uw kind te leven. Uw Geest zal mij helpen. En Jezus staat voor mij in, ook als ik niet altijd doe wat u wilt. U zult van mij blijven houden en mij altijd vasthouden, tot in de hemel toe. Dank u daarvoor, Vader.' Jezus zei: 'Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?' Johannes 11:25-26

Onderwerp 1 aan het bekijken (van in totaal 1)
Onderwerp 1 aan het bekijken (van in totaal 1)

Registreer of login

Om mee te kunnen praten op ons forum moet je een account hebben en ingelogd zijn. Zo is er een veilige omgeving waar je samen door kunt praten over de onderwerpen uit het boek. Maak hiernaast een account aan of login.